مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش : دکتر علی اکبر زاده

مدرک تحصیلی : پاتولوژیست

==========

مسئول بخش : آقای مسعود رفیعی

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

سابقه خدمت : سابقه کار 21 سال

==========

 

تعداد پرسنل موجود در بخش: 2 نفر کارشناس ارشد آزمایشگاه،10 کارشناس آزمایشگاه،1 نفرکاردان، 1نفر تکنسین آزمایشگاه

شماره داخلی :228-229-23-231 

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

ارائه خدمت با بهترین کیفیت

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها

انجام تمامی آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه

ارسال آزمایشات ارجاعی

فعالیت های صورت گرفته در بخش :

۱- انجام گرافی های پرتابل                                                                                                                                         

۲- انجام آزمایشات بصورت روزانه

۳-  آموزشهای لازم در جهت انجام گرافی مطلوب

۴- برگزاری جلسات درون بخشی با حضور کلیه پرسنل به صورت فصلی

5- توجه بسیار به بهداشت بخش و برنامه مجزا ماهانه توسط مسئول خدمات و مهندس بهداشت محیط با شوینده های خاص و متناسب با هر مکان

6- کارگروه آموزشی فعال در بیمارستان مهر جهت آموزشهای لازم برای برطرف کردن نیازهای آموزشی پرسنل و آموزش بیماران

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام