مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 سعید مرادی    

 پست سازمان : رییس اداره امور عمومی

سمت : مسئول امور اداری

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق:

 •     رئیس امور اداری شبکه بهداشت رزن به مدت 5سال

 •     دبیر کمیسیون تحول اداری شبکه بهداشت رزن به مدت 3سال

 •     مسئول امور اداری بیمارستان مهر از سال 87 تاکنون

 •     دبیر کمیته تیم مدیریت اجرایی (شورای اداری ) بیمارستان مهر

 •     عضو تیم ارزشیابی بیمارستان مهر

 •     عضو تیم بازرسی مبارزه با مفاسد اداری
 •     عضو تیم  5S بیمارستان مهر

 


شرح فعالیتهای امور اداری:

 1.       انجام و نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری در بیمارستان
 2.       انجام مکاتبات اداری بیمارستان
 3.       شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی
 4.       تنظیم و تأیید حسن انجام ارتقاء طبقات شغلی- احتساب سنوات و کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل
 5.       تهیه آمار گزارشات پرسنلی
 6.        ثبت اطلاعات پرسنلی در سیستم نظام نوین مالی –پویا سامانه- ERPو...
 7.       صدور حکم مأموریت روزانه
 8.       نظارت و  پایشهای واحدهای تحت پوشش
 9.       ارزیابی عملکرد کلیه ی کارکنان و مدیران
 10.       ثبت و صدور احکام مرخصی(استحقاقی، استعلاجی،بدون حقوق)و پاس های ساعتی
 11.       رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام-تبدیل وضع استخدامی،ترفیع، بازنشستگی و غیره
 12.       انجام امور مربوط به وام های کارکنان
 13.       پیش بینی نیازهای پرسنلی و اقدام در خصوص تأمین نیروهای مورد نیاز
 14.       مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه ی اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 15.       اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جامعه
 16.       اجرای دستورالعمل ارتقاء رتبه شغلی کارکنان و بررسی پرونده های مربوطه
 17.       انجام ارزشیابی تمدید قرارداد نیروهای پیمانی
 18.      کمک به همکاران شاغل در شبکه جهت صدور احکام پرسنلی
 19.       دبیرخانه و بایگانی
 20.       ثبت کلیه نامه های وارده و صادره به دفتر اندیکاتور و نظارت بر اجرای صحیح خروج نامه های یادشده از دبیرخانه
 21.      تفکیک و توزیع نامه ها و ارجاع به واحدهای مربوطه
 22.       ثبت احکام حقوقی در دفاتر مربوطه
 23.      بایگانی سوابق و مکاتبات پرسنلی و اداری
 24.       تبدیل پرونده های مختومه به بایگانی راکد
 25.       پیگیری سوابق نامه های صادره بر حسب دستور مقام مافوق
 26.       کنترل و تفکیک نامه های اداری طبق موضوع
 27.       کپی برداری از ارجاعات مقام مافوق و ارسال آن به واحدهای مربوطه
 28.       ثبت و ارجاع کلیه مکاتبات بر حسب دستور مقام مافوق

 

پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام