مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول بخش : جناب آقای احمد نادری

رئیس بخش : دکتر فاضلی

 

پزشکان عمومی:

                          دکتر حسن عباسیه بزرگی-دکتر علی حیدری- -دکتراکرم عبداللهی- دکتر بازدار- دکتر آتوساحسینی - دکتر شهبازی - دکتر فخر زارع -دکتر فعال_دکتر شیوا پور.دکتر پیریایی_دکتر قاسمی

 

تعداد تخت فعال:  9 تخت

 

تلفن داخلی :

222

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

تریاژ بیماران- پانسمانهای سوختگی و دیگر پانسمانها- نوار قلب - بخیه و پانسمان - سرم تراپی - تزریقات - شسشتوی معده - سونداژمثانه- اقدامات بیماران تحت نظر- اعزام و انتقال بیماران - CPR

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام