مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد:

آقای بابایی

شرح وظایف 

1-کسب خط مشی و دستور العمل لازم از سرپرست مربوطه

 

2-نظارت بر واحدهای تحت پوشش(بایگانی،آمار بیمارستان)

 

3-نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

 

4-نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی

 

5- بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی ،روشهای کار، وسایل ، جا و مکان قسمت مدارک پزشکی

 

6-تنظیم سیتم کنترل پرونده بیماران بستری

 

7-شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی و همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه 

 

8-نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان

 

9-همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان

 

10-تهیه گزارشات آماری از عملکرد بیمارستان به صورت روزانه و ماهیانه و ارائه به معاونت درمان، شبکه بهداشت، مرکز بهداشت

 

11-شرکت در برنامه های آموزشی،تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی

 

12-آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر و نظارت در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل و ارزشیابی پرسنل

 

13-تعیین شاخص های آمار بیمارستانی به منظور تجزیه و تحلیل خدمات ارائه شده

 

14-ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها،وقایع غیر مترقبه،حوادث، کمبودها ونقایص

 

طراحی سایت توسط پورتال هوشمند نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام