مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

آدرس پستی : ملایر- بلوارنبوت -بیمارستان مهر ملایر

کدپستی:64881-65718

تلفن: 49-3351045  - 0851

فکس : 3351041- 0851

 

پست الکترونیکی: Mehrmalayer.hosp@gmail.com

 

تلفن مرکز

49-3351046

ریاست

3351040

مدیریت

3350994

دفتر خدمات پرستاری

3350993

دفتر بهبود کیفیت و تجهیزات پزشکی

3342895

دفتر خدمات

3345600

دفتر سوپروایزری (تلفکس)

3352845

دورنگار

3351041

واحد حسابداری

3351044

   

 

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام