مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

خط مشی مدیریت  کیفیت

بیمارستان مهر ملایر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان براین باور است که به یاری خداوند متعال و با تکیه بر توانمندیهای کارکنان متخصص و متعهد

ومجرب در راستای تحقق ماموریت سازمانی خود در ارائه   خدمات تشخیصی , درمانی مطلوب و با کیفیت , مصمم به استقرار و بهبود مداوم سیستم مدیریت

یکپارچه مبنی بر  (ISO 9001-2008) می باشد . بر این اساس و با رعایت اصل مشارکت کارکنان در چارچوپ قوانین و مقررات وزارت بهداشت و درمان وبا

لحاظ  قرار دادن اصول علمی و اخلاقی مفاد ذیل را سرلوحه فعالیتهای خویش نموده است :

استقرار شیوه های سرپرستی نوین مدیریتی با بکارگیری فن آوری اطلاعات

اعتقاد به اینکه بیماران و مراجعین مهمترین ارزیاب و ناظر ما  می باشند.

ارتقاء سطح دانش ، معاونت کارکنان و ترویج فرهنگ "کار با کیفیت  , ایمن و سازگار با محیط زیست".

توسعه منابع انسانی و ایجاد سازمانی پویا.

حفظ و بکارگیری تجهیزات  وتکنولوژی نوین پزشکی در امر درمان.

 کوتاه کردن زمان ارئه خدمات.

 استقرار و ارتقاء این بیمارستان در راستای استاندارهای ایمنی بیمار.

  افزایش رضایت مندی مشتریان خارجی و داخلی

بدین منظور ضمن متابعت از  استانداردها , قوانین و مقررات مرتبط , یاری جستن از خداوند منان  و با بکارگیری تمام توان و نیروی خویش در راستای تحقق

اهداف فوق تلاش نموده و درک و اجرای کامل آن را از کلیه همکاران محترم خواستاریم.

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام