مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مریم حیدری

سمت : مسئول درمانگاه تخصصی

مدرک: کارشناس مامائی


نوع فعالیت: ویزیت تخصصی-  ویزیت مامایی( شامل پاپ اسمیر- کارگذاری و خروج IUD)- ویزیت اپتومتری

تلفن داخلی واحد: 385-397

کلینیک زنان

دکتر صانعی

شنبه ها ساعت 9 12

دکتر ذوالنوری

یک شنبه ها ساعت 9 12

دکتر علیزاده

دو شنبه ها ساعت 9 12

دکتر صاحبی

سه شنبه ها ساعت 9 12

دکتر موسایی

چهار شنبه ها ساعت 9 12

کلینیک اطفال

دکتر روستایی

شنبه ها ساعت 9 12

دکتر بهادر بیگی

یک شنبه ها ساعت 9 12

دکتر سامی

دو شنبه ها ساعت 9 12

دکتر بهرامی

سه شنبه ها ساعت 9 12

دکتر آریانا

چهار شنبه ها ساعت 9 12

کلینیک چشم پزشکی

دکتر حمزه لویی

یک شنبه ها ساعت 9 12

کلینیک دیابت

دکتر فرامرزی

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 9 12


شرح مختصری از فعالیت های واحد:


1) ویزیت تخصصی در رشته های زنان و زایمان- چشم پزشکی- اطفال- - جراحی عمومی_پوست


2)ویزیت مامایی- کارگذاری و خروجIUD-گرفتن نمونه تست پاپ اسمیر


3)ویزیت اپتومتری

طراحی سایت توسط پورتال هوشمند نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام