مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

دفتر بهبود کیفیت

 

این واحد در تیرماه سال 1389 با هدف بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی راه اندازی گردید .

 

حیطه کاری این دفتر شامل تدوین برنامه ریزی عملیاتی , ارزیابی عملکرد استقرار سیستم های مدیریتی نظیر ISO 9001-2008- نظر سنجی بیماران و پرسنل , اصلاح فرآیندها - تدوین شاخص های کاربردی استقرار سیستم حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی می باشد .

 

همچنین دبیرخانه کمیته های بیمارستانی که امور ساماندهی و انجام فعالیتهای لازم بمنظور برگزاری موثر و مناسب کمیته ها  و جلسات آنها را بعهده دارد از وظایف این دفتر می باشد .

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام