مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش : دکتر علی نصری

مدرک تحصیلی : متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

==========

مسئول بخش : خانم لیلا حسنی

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

سابقه خدمت : سابقه کار 16 سال

==========

پزشکان متخصص: دکتر دکتر علی نصری ، دکتر محمد مهدی افتخاریان ، دکتر آناهیتا شارق ، دکتر عفت ترکاشوند

 ==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 8 نفر کارشناس رادیولوژی، 1 نفر منشی

شماره داخلی :234  

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

ارائه خدمت با بهترین کیفیت

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها

انجام گرافی ها در اسرع وقت

انجام سونوگرافی در اسرع وقت

گرافی های شایع:

1-قفسه صدری  CHEST

2-شکم   ABDOMEN

3-سونوگرافی های شکم و لگن

4-سونوگرافی های رحم و ضمائم

5-سونوگرافی های بارداری

6-سونوگرافی های مغز نوزادان

فعالیت های صورت گرفته در بخش :

۱- انجام گرافی های پرتابل                                                                                                                                         

۲- انجام سونوگرافی و رادیولوژی بصورت روزانه

۳-  آموزشهای لازم در جهت انجام گرافی مطلوب

۴- برگزاری جلسات درون بخشی با حضور کلیه پرسنل به صورت فصلی

5- توجه بسیار به بهداشت بخش و برنامه مجزا ماهانه توسط مسئول خدمات و مهندس بهداشت محیط با شوینده های خاص و متناسب با هر مکان

6- کارگروه آموزشی فعال در بیمارستان مهر جهت آموزشهای لازم برای برطرف کردن نیازهای آموزشی پرسنل و آموزش بیماران

7- پیگیری ماموگرافی ها و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی های تخصصی تر

8-تحویل CD به بیماران جهت رصد بیماری

قوانین و مقررات :

هر بیمار  بستری یک همراه داشته باشد .

بیماران بستری بایستی لباس مخصوص بیمار را بر تن داشته باشند .

بیماران سرپایی دارای  لباس بدون فلز باشند.

نوبت دهی ماموگرافی و سونوگرافی بصورت حضوری می باشد.

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام