مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مدیریت بیمارستان : آقای یوسف رحیمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

پست سازمانی: مدیریت بیمارستان

سوابق:

* سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) ملایر

* سوپروایزر بیمارستان امام حسین (ع) ملایر

* دبیر کمیته تریاژ-اورژانس-تعیین تکلیف

* مشاور اجرایی ریاست بیمارستان امام صادق (ع) الیگودرز

* عضو کمیته تریاژ دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

شماره تماس:

33351045-081 داخلی 204

33351041-081  خط مستقیم

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام