مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

ترخیص و بیمه گری

نام مسئول : احمد رضا خانجانی

نوع فعالیت : اداری - مالی

تلفن داخلی : 296-295

شرح وظایف:

  • پذیرش بیماران بستری و بیماران سرپائی اورژانس
  •  
  • ترخیص بیماران بستری
  •  
  • تهیه و تنظیم اسناد جهت بیمه های طرف قرارداد به منظور درخواست مطالبات بیمارستان
  •  
  • تهیه و تنظیم اسناد کارانه پزشکان و پرسنل بخش مامائی
  •  
پرتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام