مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

احمد رضا خانجانی

سمت : مسئول واحد پذیرش و ترخیص


نوع فعالیت: اداری- مالی


تلفن داخلی واحد: 326-221


شرح مختصری از فعالیت های واحد:

1) پذیرش بیماران بستری و بیماران سرپایی اورژانس


2)ترخیص بیماران بستری


3)تهیه و تنظیم اسناد جهت بیمه های طرف قرار داد به  منظور درخواست مطالبات بیمارستانی


4) تهیه و تنظیم اسناد کارانه پزشکان و پرسنل بخش مامایی

پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام