مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش: دکتر پریسا حمزه لویی

مدرک تحصیلی: جراح و متخصص زنان

مسئول بخش: زهره روستائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

سابقه خدمت: 30 سال

پزشکان متخصص: دکتر پریسا حمزه لویی، دکتر مریم معیری

تعداد پرسنل موجود در بخش: 2 نفر پرستار، یک نفر بیماربر و خدمتگزار

تعداد تخت: 10

شماره داخلی: 257

تاریخ و ساعت فعال بودن بخش: یکشنبه ها، دوشنبه ها، سه شنبه ها در صورت نوبت دهی قبلی توسط متخصصین مربوطه

اهداف بخش: افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

ارتقاء فرایندها و استقرار سیستم حاکمیت بالینی و ارزیابی مداوم سیستم

ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیماران

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها:

واحد بیماران

واحد نرسرس

واحد آموزش

اعمال جراحی انجام شده در این بخش:

1-کاتاراکت

2-ناخنک

3-انسداد مجرای اشک (DCR   و probing)

4-شالازیون

5-گل مژه

6-برداشتن توده پلک

7-بلفاروبلاستی

8-تارسورافی

9-انتروپیون

فعالیتهای صورت گرفته در بخش:

انجام مراحل پذیرش بیماران طبق دستورالعمل

آماده سازی بیماران قبل عمل

تحویل بیمار به اتاق عمل و بالعکس

انجام مراحل ترخیص بیماران طبق دستورالعمل

بررسی نظافت بخش-نظافت یونیت بیماران ترخیص شده

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد عمل جراحی

کنترل علائم حیاتی قبل و بعد عمل -- انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

پیگیری جواب پاتولوژی و اطلاع جواب به جراح مربوطه

توصیه های پس از ترخیص:

آموزش به بیماران به صورت چهره به چهره در بخش انجام شده و پس از ترخیص به صورت پمفلت آموزشی مراقبت از خود، علائم هشداردهنده و تاریخ ویزیت بعدی در اختیار بیمار قرار می­گیرد.

قوانین و مقررات بخش:

هر بیمار یک همراه داشته باشد.

در صورت تمایل همراه میتواند درخواست غذا نماید.

آوردن اطفال به بخش ممنوع است.

انداختن پتو جهت استراحت در بخش ممنوع است.

بیماران بایستی لباس مخصوص بیمار را بر تن داشته باشند.

بدون ارائه برگ تسویه حساب، بیمار نمیتواند بخش را ترک کند.

اکثرا بیماران روز اول در صورت نداشتن مشکل بعد عمل مرخص میشوند مگر بعضی بیماران مثل  DCR و ...که شب مرخص میشوند و بعد از اتمام شیفت صبح به علت غیر فعال بودن بخش در شیفت عصروشب به بخش دیگری با هماهنگی سوپروایزر  انتقال می یابند.

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام