مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بخش آموزش متخصصین و پرسنل درباره واحد

رئیس بخش : دکتر ثریا بهرامی

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال

==========

مسئول بخش : خانم زهرا باقری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد داخلی جراحی

سابقه خدمت : سابقه کار 13 سال

==========

پزشکان متخصص: دکتر فرجام ظهیری ، دکتر حسین آریانا ، دکتر ثریا بهرامی ، دکتر فرزانه روستایی ،

 دکتر غزل سامی

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 10 نفر پرستار، 3 نفر بهیار، 1 نفر خدمتگذار 1 نفر بیماربر

تعداد تخت : 22

شماره داخلی :286

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

تلاش جهت کاهش آمار رضایت شخصی و بستری مجدد

ارتقاء فضای فیزیکی بخش جهت  رفاه وآسایش مراجعین

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها

اتاق ایزوله تنفسی جهت بیماران کووید19

اتاق بازی  کودک مجهز به وسایل بازی

اتاق رگ گیری با اوریگامی رنگارنگ جهت انحراف فکر کودکان

بیماری های شایع بستری در بخش اطفال:

1-پنومونی

2-گاستروآنتریت

3-کروپ

4-امیکرون

5-تب و تشنج

6-مسمومیتهای اطفال

7-دیسترس تنفسی

8-تب های مکرر

9-عفونت های ادراری

فعالیت های صورت گرفته در بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین اطفال                                                                                                               

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳-  آموزشهای روزانه بر اساس بیماریهای شایع بخش اطفال توسط پرسنل شیفت طبق برنامه ماهانه

۴- برگزاری جلسات کیس ریپورت با حضور کلیه پرسنل و دوپزشک متخصص اطفال به صورت ماهانه

۵- از بیماران ترخیصی بخش اطفال با رضایت  والدین عکس گرفته شده و پایان سال بصورت آلبومی از کودکان سلامت شهرستان ملایر در استیشن بخش اطفال نصب خواهد شد

۶- توجه بسیار به بهداشت بخش و برنامه مجزا ماهانه توسط مسئول خدمات و مهندس بهداشت محیط با شوینده های خاص و متناسب با هر مکان

۷- گزارش نویسی الکترونیکی بیماران بخش اطفال بیمارستان مهر

۸- کارگروه آموزشی فعال در بیمارستان مهر جهت آموزشهای لازم برای برطرف کردن نیازهای آموزشی پرسنل و آموزش بیماران و راه اندازی گروه آموزشی در تلگرام وگروه آموزشی مجزا بخش اطفال جهت ارائه مطالب مرتیط با اطفال و  ارائه اطلاعات روزانه و مفید جهت آموزش پرسنل

9- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

توصیه های پس از ترخیص

آموزش به مادران بیماربصورت چهره به چهره در بخش انجام شده و پس از ترخیص بصورت پمفلت مراقبت از کودک و در اختیار مادر قرار میگیرد

توصیه به تغذیه با شیر مادر  و معرفی به کارشناس تغذیه جهت تغذیه مناسب در حین بستری و ترخیص

توصیه به پیگیری واکسیناسیون های بعدی پس از ترخیص

مراجعه به پزشک معالج و اورژانس بیمارستان در صورت داشتن علایم خطر

 

قوانین و مقررات :

هر بیمار یک همراه داشته باشد .

در صورت تمایل همراه می تواند درخواست غذا نماید .

انداختن پتو جهت استراحت در بخش ممنوع می باشد .

بیماران  و مادران بایستی لباس مخصوص بیمار را بر تن داشته باشند .

بدون ارائه برگ تسویه حساب بیمار نمی تواند بخش را ترک کند .

جهت رفاه حال مادران ورود آقایان به بخش جهت ملاقات ممنوع می باشد .

 

پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام