مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش : دکتر احسان الله نجمی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

==========

مسئول بخش : خانم زری گودرزی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه خدمت : سابقه کار 13 سال

==========

پزشکان متخصص: دکتر اکبر فاضلی ، دکتر احسان الله نجمی ، دکتر محمد رضا همت یار ، دکتر علیرضا بهزادی ،

 دکتر احسان ملکیان زاده ، دکتر اکبر غلامعلیان ، دکتر فاطمه عروجی ، دکتر رضا جمالیان ، دکتر ویدا فرامرزی ، دکتر مژده زمانبر

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 10 نفر پرستار، 2 نفر کارشناس بیهوشی، 2 نفر بهیار، 4 نفر خدمتگذار، 4 نفر بیماربر

تعداد تخت : 10

شماره داخلی :214  -  215  

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

ارائه خدمت با بهترین کیفیت با توجه به تجهیزات و امکانات موجود

اکرام واحترام به مراجعین و ایجاد آرامش در ایشان

کنترل عفونت

ایجاد محیطی آرام و امن برای پرسنل و بیماران

استفاده بهینه از منابع و تجهیزات

 

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها موجود در بخشICU

*دو اتاق ایزوله

*وجود دو دستگاه دیالیز جهت موارد اورژانسی

*اتاق دارو

*انبار تجهیزات

*حمام بیماران

بیماریهای شایع بخش

*CVA

*پنومونی

*سپسیس

*کرونا

*پلورال افیوژن

*DKA

*تشنج

*مسمومیت

*دیسترس تنفسی

فعالیت های صورت گرفته در بخش :

* ویزیت روزانه توسط متخصصین  

* تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

*  آموزشهای روزانه بر اساس بیماریهای شایع بخش ICUتوسط پرسنل شیفت

*ارایه خدمات بالینی بیمارا ICU

*درخواست دارو

*چک تجهیزات و وسایل موجود در بخش

*بررسی پرونده ها بستری

*هماهنگی های لازم جهت برطرف شدن مشکلات موجود

*نظافت بخش توسط خدمات

*استحمام بیمار طبق نیاز بیمار

*بررسی زخم های بیماران دارای زخم و رسیدگی های لازم به آنها توسط کارشناس زخم

*چک دوره ای وسایل توسط مسئول تجهیزات پزشکی

*آموزش پرسنل جدیدالورود

*توجه بسیار به بهداشت بخش و برنامه مجزا ماهانه توسط مسئول خدمات و مهندس بهداشت محیط با شوینده های خاص و متناسب با هر مکان

*کارگروه آموزشی فعال در بیمارستان مهر جهت آموزشهای لازم برای برطرف کردن نیازهای آموزشی پرسنل و آموزش بیماران و راه اندازی گروه آموزشی در تلگرام وگروه آموزشی مجزا بخش اطفال جهت ارائه مطالب مرتیط با اطفال و  ارائه اطلاعات روزانه و مفید جهت آموزش پرسنل

*پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

توصیه های پس از ترخیص

*مراجعه به پزشک معالج و اورژانس بیمارستان در صورت داشتن علایم خطر

*آموزش گاواژ و مراقبت از زخم و اکسیژن تراپی در منزل و ساکشن در منزل به بیماران نیازمند مراقبت در منزل

*رعایت بهداشت فردی

*زمان ویزیت مجدد در صورت نیاز و دستور پزشک

*آموزش هماهنگی جهت  تهیه ی تشک مواج و کپسول اکسیژن ودستگاه ساکشن از طریق مجمع محترم خیرین

*دریافت نسخه دارویی از پزشک جهت مصرف داروها در منزل

*آموزش جهت اقدامات جلوگیری از بروز زخم در بیمار به همراهان

 

قوانین و مقررات :

*پوشیدن لباس مخصوص برای بیمار .

*عدم حضور همراه در بخش

*ملاقات ممنوع

*شستن دستها قبل از شروع به کار در بخش

*رعایت حریم خصوصی بیمار

*ورود خروج منظم پرسنل

*حضور تمامی پرسنل حاضر هنگام تحویل و تحول بالینی بر بالین بیمار

*در صورت وجوب حضور همراه بر بالین بیمار استفاده از گان و ضد عفونی دستها الزامیست

*استحمام بیماران بر اساس نیاز  و برنامه ریزی

 

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام