مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش : دکتر اکبر غلامعلیان

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

==========

مسئول بخش : آقای رضا پورزنگنه

مدرک تحصیلی : بهیار

سابقه خدمت : سابقه کار 15 سال

==========

پزشکان متخصص: دکتر اکبر غلامعلیان، دکتر احد روستایی

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 1 نفر کارشناس بیهوشی،2 نفر بهیار

شماره داخلی :408 

تاریخ و ساعت فعال بودن بخش: شنبه، دوشنبه ، چهارشنبه هر هفته

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران

ارائه خدمت با بهترین کیفیت

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها

انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی

توصیه های قبل از پذیرش :

۱- بیمار از 8 ساعت قبل جهت آندوسکوپی و کولونوسکوپی NPO  )ناشتا( باشد                                       

۲-قبل از انجام کولونوسکوپی بیمار باید حتما به پزشک بخش مربوطه مراجه نماید

۳-  جهت دریافت نوبت کولونوسکوپی باید حضوری مراجعه و آموزش های لازم از پرسنل بخش گرفته شود

4- بیمارانی که بیمه آنها خدمات درمانی و نیاز به کد ارجاع دارد ،همراه داشتن برگه ارجاع الزامی می باشد.

 

 

قوانین و مقررات :

هر بیمار حتما یک همراه داشته باشد.

آوردن اطفال به بخش ممنوع است.

انداختن پتو جهت استراحت در بخش ممنوع است.

بدون ارائه برگ تسویه حساب، بیمار نمیتواند بخش را ترک کند.

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام