مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تماس

تماس با ما

International Patient Unit of Mehr Specialized Hospital
Dear guest, welcome to Mehr Specialized Hospital.
 
In order to speed up and facilitate the service and increase your satisfaction, dear guests, a unit called IPD (International Patients) has been established in this center.
 
Members of the IPD Department
 
Doctor: Dr. Saba Jahani
 
IPD expert: Mrs. Razia Hashemi
 
IPD nurses: Ms. Razia Hashemi and Mr. Hossein Abdoli and Mohsen Rezaei
 
Direct contact number:
 
00988133330523
 
Internal contact number:
00988133351045
 
Activities of the Department of International Patients
 
The possibility of face-to-face and virtual consultation with the doctor of the international patient unit
 
Ability to communicate with the IPD doctor after discharge
 
Mobile card issuance
 
Order food off the menu
 
Access to urban transportation service at the closest possible distance
 
The presence of nurses fluent in foreign languages for more and better communication with international patients
 
Access to Almas Hotel with a beautiful atmosphere and amenities
 
It is possible to communicate and send the file before visiting in person using the following communication methods
 
Fax number of Mehr Hospital: 00988133351041
 
E-mail:
 
Address of the hospital: Malayer, Nabubat Boulevard, above Nabubat Square, Mehr Hospital, contact number: 00988133351045-49
 
Visitors guide
 
Special taxi service at the hospital
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام