مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

رئیس بخش : دکتر فیروزه ذوالنوری

مدرک تحصیلی : متخصص زنان زایمان

==========

مسئول بخش : خانم شهین زمانی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه خدمت : سابقه کار 27 سال

==========

پزشکان متخصص: دکتر فیروزه ذوالنوری ، دکتر فلورا جمشیدی ، دکتر فروزان علیزاده ، دکتر اکرم صانعی ،

 دکتر نازنین صاحبی

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 9 نفر پرستار، 3 نفر بهیار، 3 نفر خدمتگذار 1 نفر بیماربر

تعداد تخت : 19

شماره داخلی :246

 

اهداف بخش

افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم

ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل

ارتقاء فرآیندها و استقرار سیستم حاکمیت بالینی و ارزیابی مداوم سیستم

ارتقاء کمی  و کیفی خدمات ارائه شده به بیماران

 

معرفی واحدهای بخش و توانمندیها

واحد مادران و بیماران

واحد نرسری

واحد آموزش

اعمال جراحی انجام شده در این بخش شامل:

1-سزارین

2-ترمیم سیستوسل و رکتوسل

3- هیسترکتومی  ابدومینال و واژینال

4- کورتاژ تشخیصی و تخلیه ای

5- کیست تخمدان

6-کیست بارتولن

7-سرکلاژ

8-حاملگی خارج از رحم

9-هایمنکتومی

10-رینوپلاستی

11-همچنین در این بخش بیماران زایمان طبیعی و بیماران درمان طبی از قبیل ویار حاملگی، پیلونفریت و ... بستری می شوند

فعالیت های صورت گرفته در بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین زنان و اطفال                                                                                                   

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- آماده سازی بیماران جهت تحویل به OR

۴- انجام مراقبهای پرستاری قبل و بعد  از اعمال جراحی

۵- تحویل بیماران به اتاق عمل و بالعکس

۶- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۷- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۸- تهیه و تنظیم  کاردکس بیماران

۹- چک علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۱۰- تعویض پانسمان و تزریق خون

۱۱- حمایت از بیماران دارای اختلالات روحی

۱2- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

توصیه های پس از ترخیص

آموزش به مادران بصورت چهره به چهره در بخش انجام شده و پس از ترخیص بصورت پمفلت مراقبت از خود و نوزاد در اختیار بیمار قرار میگیرد

توصیه به تغذیه نوزاد با شیر مادر حتی پس از ترخیص  به صورت مکرر انجام شود .

توصیه به انجام معاینه چشم از نظر ROP ، تست تیروئید ،  شنوایی سنجی و مراقبت های بهداشتی نوزاد از جمله پیگیری واکسیناسیون های بعدی پس از ترخیص

 

قوانین و مقررات :

هر بیمار یک همراه داشته باشد .

در صورت تمایل همراه می تواند درخواست غذا نماید .

آوردن اطفال به بخش ممنوع می باشد .

انداختن پتو جهت استراحت در بخش ممنوع می باشد .

بیماران بایستی لباس مخصوص بیمار را بر تن داشته باشند .

بدون ارائه برگ تسویه حساب بیمار نمی تواند بخش را ترک کند .

بیمار بدون هماهنگی با بخش نوزادان جهت شیر دادن به نوزاد مجاز به خارج شدن از بخش نمی باشد .

ورود آقایان به بخش جهت ملاقات ممنوع می باشد .

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام